PANELLER

PANEL

TÜRKİYE BİYOÇEŞİTLİLİĞİ

Güncel bir perspektifle tanımı, niteliği ve geleceği

Biyoçeşitlilik farklı yaklaşım ve araçlarla tanımlanabilir ve ölçülebilir. Her bir tanım veya ölçüt farklı kullanılırlıkta veriler sunar. Bir coğrafyanın biyoçeşitliliğinin farklı yaklaşım ve araçlarla tanımlanması veya ölçülmesi verilere çok boyutluluk kazandırır ve işlevselliğini arttırır. Türkiye ve daha özel olarak Anadolu biyoçeşitliliğinin özgün olduğu konusunda bir fikir birliği vardır. Geleneksel yaklaşımlarla Anadolu biyoçeşitliliğine ilişkin hatırı sayılır bir birikim sağlanmıştır. Ancak, biyoloji alanının gelişimine paralel olarak biyoçeşitlilik tanımlama yaklaşım ve araçları da değişmiş ve değişmektedir. Henüz emekleme aşamasında da olsa yeni yaklaşım ve araçlar Türkiye biyoçeşitliliğine de uygulanmaya başlanmış ve biyoçeşitliliği çok boyutlu olarak anlamamıza olanak sağlamıştır. Güncel yaklaşım ve verilerden hareketle, takson çeşitliliği ölçütünün Anadolu biyoçeşitliliğini tanımlama için yeterli olmadığı, ekolojik ve evrimsel bir perspektifin hesaba katılması gerektiği anlaşılmaya başlanmıştır. Diğer taraftan tüm Dünya için olduğu gibi Ülkemiz biyoçeşitliliği de bir kriz ile karşı karşıyadır ve koruma strateji ve planlarına ihtiyaç vardır. Bu da biyoçeşitlilik araştırmacılarına yeterli yaklaşımlarla veri üretme sorumluluğu yüklemektedir. Planlanan sempozyum Türkiye biyoçeşitliliğini tanımı, niteliği ve geleceğini güncel bir perspektifle tartışarak bir bilincin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye biyoçeşitliliği: Güncel bir perspektifle tanımı, niteliği ve geleceği (BKM Büyük Salon)
Moderatör: Prof.Dr. Battal Çıplak

Dr. Ertan Mahir KORKMAZ, Dr. Mahir BUDAK, Prof.Dr. Hasan H. BAŞIBÜYÜK
Biyoçeşitlilik araştırmalarında ikili DNA barkodlama yaklaşımı: Böcek takımlarında etkinliğinin sınanması

Prof.Dr. Fevzi BARDAKÇI
Güncel çalışmalar ışığında Türkiye’nin ihtiyofaunası

Dr. Barış ÖZÜDOĞRU
Filocoğrafik bir perspektifle Anadolu bitki çeşitliği dağılım örüntüleri

Prof.Dr. Battal ÇIPLAK, Dr. Sarp KAYA
Buzul devirleri ve küresel ısınma analojisi: Anadolu dağcıl formlarının geleceği

 

PANEL
VEKTÖR EKOLOJİSİ VE VEKTÖR KONTROLÜ (BKM Büyük Salon)
Moderatör: Prof.Dr. Bülent Alten-Dr. Ertuğrul Tanrıkulu

Prof.Dr. M.S. Dhillon; Prof.Dr. Norbert Becker; Prof.Dr. Bülent Alten; Prof. Dr. Figen Kuloğlu; Prof.Dr. Yılmaz Çamlıtepe; Doç.Dr. Sırrı Kar; Dr. Ertuğrul Tanrıkulu; Dr. Filiz Günay (BKM büyük salon)

 

PANEL
TRAKYA ÇEVRE SORUNLARI (BKM Büyük Salon)

Moderatör: Prof.Dr. Osman İnci

Trakya Platformu; Edirne Kent Konseyi; Dayko; Prof.Dr. Yılmaz Çamlıtepe; Prof.Dr. Muzaffer Eskiocak; Prof.Dr. Belgin Elipek; Göksal Çidem;Begona Rodriguez 


 

 


03 Eylül 2017, Pazar 3225 defa okundu